Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Crwner EM

Mae gan grwneriaid (neu eu swyddfeydd)hawl gyfreithiol i weld cofnodion unigolyn sydd wedi marw i gefnogi eu cwestau.

Os ydych yn gofyn am wybodaeth ar ran Crwner EM rhowch fanylion y Claf gan gynnwys dyddiad y digwyddiad a lleoliad.

Bydd yr holl gofnodion yn cael eu hanfon trwy e-bost diogel.

Dylid gwneud pob cais drwy e-bost i amb.records@wales.nhs.uk neu cysylltwch â’r Tîm ar 0300 123 2310.