Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl ledled Cymru, gan ddarparu gofal clinigol o ansawdd uchel a arweinir gan gleifion, lle bynnag a phryd bynnag y mae ei angen.

Mae gwasanaethau yn cynnwys:

  • Y gwasanaethau ambiwlans brys golau glas: gan gynnwys cymryd galwadau, ymgynghoriad clinigol o bell, gweld a thrin ac os oes angen, cludo i ysbyty priodol neu gyfleuster trin amgen.
  • Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-Frys (NEPTS): mynd â chleifion i ac o apwyntiadau ysbyty a'u trosglwyddo rhwng ysbytai a chyfleusterau triniaeth.
  • Gwasanaeth Galw Iechyd Cymru (NHSDW) sydd bellach wedi ymddeol: gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd, gan gynnwys cynnig ar-lein a thros y ffôn a oedd ar gael ym Myrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a’r Fro yn gynnar yn y broses. 2021/22 cyn eu mudo i’r gwasanaeth 111.
  • Y gwasanaeth 111: gwasanaeth rhad ac am ddim i'w alw sy'n ymgorffori gwasanaeth Galw Iechyd Cymru a'r gwasanaeth cymryd galwadau a brysbennu clinigol cam cyntaf ar gyfer y gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau. Roedd y nifer yn fyw ledled Cymru drwy gydol 2021/22 a chyflwynwyd y gwasanaeth llawn ym Myrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a’r Fro yn 2021/22, gan sicrhau bod y gwasanaeth cyflawn ar gael i bawb ledled Cymru.
  • Rydym hefyd yn cefnogi Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol, Cyd-ymatebwyr ac Ymatebwyr Lifrai i ddarparu adnoddau ychwanegol i ymateb i'r rhai sydd fwyaf angen cymorth yn ein cymunedau.
  • Yn ystod y pandemig, rydym wedi darparu Gwasanaeth Profi PCR Symudol ar gyfer Cymru gyfan.