Neidio i'r prif gynnwy

WAST yn cysylltu

Mae cyfathrebu yn fater prysur ac mae heriau newydd yn dod i'n carreg drws bob dydd, bob awr a hyd yn oed mewn munudau.

Ein rôl ni yw adrodd ein stori i’r tair miliwn o bobl ledled Cymru a helpu staff a gwirfoddolwyr i ddeall ble rydym yn mynd yn strategol fel sefydliad, tra’n diogelu a gwella enw da’r gwasanaeth.

WAST Connects yw ein diweddariad misol i randdeiliaid, sy’n rhoi cipolwg i ddarllenwyr ar ein gweithgarwch cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal â’n perfformiad gweithredol.

WAST yn Cysylltu Gorffennaf 2024
WAST yn Cysylltu Mehefin 2024
WAST yn Cysylltu Mai 2024
WAST yn Cysylltu Ebrill 2024
WAST yn Cysylltu Mawrth 2024
WAST yn Cysylltu Chwefror 2024
WAST yn Cysylltu Ionawr 2024
WAST yn Cysylltu Rhagfyr 2023


I ddarllen rhifynnau archif o'n cylchlythyr blaenorol Tu Ôl i'r Penawdau, cliciwch yma os gwelwch yn dda.