Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Pwyllgor

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb aelodau'r cyhoedd yn ein cyfarfodydd Pwyllgor agored. Mae'r cyfarfodydd hyn yn parhau i gael eu cynnal yn rhithiol (drwy Microsoft Teams) yn unol â mesurau ymbellhau cymdeithasol i leihau rhyngweithio cymdeithasol a throsglwyddo firws Covid-19.

Bydd hyn yn cael ei adolygu’n rheolaidd, fodd bynnag, os hoffech fynychu, rhowch wybod i ni o leiaf 48 awr ymlaen llaw drwy e-bost at steven.owen2@wales.nhs.uk a byddwn yn rhoi dolen ichi ymuno.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i aelodau’r cyhoedd arsylwi’r trafodion a’r trafodaethau, ond mae’n bwysig pwysleisio mai cyfarfodydd cyhoeddus yw’r rhain ac nad ydynt yn gyfarfodydd cyhoeddus. Mae hyn yn golygu na fydd pobl sy'n ymuno i arsylwi'r cyfarfod yn gallu cymryd rhan. Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd, a chroesawn eich barn yn y digwyddiadau hynny, sy’n cael cyhoeddusrwydd trwy ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Isod mae rhestr o gyfarfodydd sy'n agored i'r cyhoedd.