Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddolwch i Ni

Mae gwirfoddoli yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, amlwg yn eich cymuned leol. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, gwella eich cyfleoedd gyrfa a dysgu sgiliau achub bywyd.

Sut gallaf wirfoddoli?

Mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae ein rolau gwirfoddol yn cynnwys y canlynol:

Beth yw manteision gwirfoddoli?

Os ydych yn meddwl tybed pam y dylech wirfoddoli, ystyriwch sut y gall y profiad hwn nid yn unig fod o fudd i chi ond hefyd i'ch cymuned.

  • Rhoi ymdeimlad o bwrpas
  • Rhoi ymdeimlad o gymuned
  • Eich helpu i gyfarfod ffrindiau newydd
  • Cynyddu eich sgiliau cymdeithasol
  • Gwella hunan-barch
  • Yn dysgu sgiliau gwerthfawr i chi
  • Darparu rhagolygon swyddi

Dewch o hyd i'ch sedd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Ymholiadau gwirfoddoli a chymorth cymunedol, ffôn: 0300 1311 392.

Ein gweledigaeth ar gyfer gwirfoddoli

Mae ein gweledigaeth ar gyfer gwirfoddoli fel a ganlyn:

  • Bydd ein gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at brofiad y defnyddiwr a'r gofal a ddarparwn.
  • Bydd ein gwirfoddolwyr yn cael profiad sy'n rhoi boddhad personol ac yn gwybod bod eu cyfraniad wedi gwneud gwahaniaeth.
  • Bydd ein dull o wirfoddoli yn cryfhau'r cyfraniad a wnawn at wydnwch cymunedol.

Gallwch ddarllen am y Strategaeth Gwirfoddoli yma.