Neidio i'r prif gynnwy

Holiadur Cleifion Cymru Gyfan

Holiadur Cleifion Cymru Gyfan
Cyfathrebu â chleifion yn eu dewis iaith

Mae gofyniad statudol ar Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i gynnig gwasanaeth dwyieithog yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Rydym yn cydnabod bod gan bob claf hawl i gael cyfathrebu â nhw yn eu dewis iaith. Ein bwriad yw darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog i’n defnyddwyr.

Mae yna nifer o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu sy'n gofyn am gyfathrebu trwy nifer o fformatau gwahanol:

  • Gwyneb i wyneb
  • Dros y ffôn
  • Mewn ysgrifen
  • Trwy ein gwefannau

Cymerwch ychydig funudau i gwblhau ein holiadur. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol.