Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio i Ni

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yw un o’r gwasanaethau ambiwlans mwyaf yn y DU, felly bydd gweithio yma yn brofiad unigryw.

Mae a wnelo Cymru â mwy na dim ond Tom Jones, Rygbi’r Undeb a rarebit.

Mae’n un o’r lleoedd mwyaf cyfeillgar i fyw a gweithio ynddo, ac rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm a mwynhau ysblander y wlad hardd hon.

Yn gartref i 8,000 milltir sgwâr o ddyffrynnoedd gwyrddlas, arfordiroedd garw a chestyll hynafol, heb sôn am dri pharc cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae gan Gymru lawer i’w gynnig.

Rydym hefyd yn arwain y ffordd mewn digwyddiadau celfyddydol, diwylliannol, bwyd a diod a chwaraeon.

Wrth wraidd y dirwedd amrywiol hon, y boblogaeth amrywiol a chyfoeth o hanes, mae mwy na 4,000 o bobl ryfeddol yng Ngwasanaethau Ambiwlans Cymru yn darparu gofal o’r radd flaenaf 24/7 i boblogaeth o dair miliwn, boed yn ofal i’r claf neu y tu ôl i’r llenni.

Os ydych chi'n angerddol am ddarparu gofal cleifion rhagorol ac eisiau tyfu a datblygu gyda sefydliad sy'n trawsnewid gwasanaethau'n barhaus i ddiwallu anghenion ein cymunedau sy'n newid yn barhaus, yna rydym am glywed gennych.

Dewch o hyd i'ch sedd yng Ngwasanaethau Ambiwlans Cymru.