Neidio i'r prif gynnwy

Dweud Eich Dweud

Dweud Eich Dweud

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Os yw eich adborth yn ymwneud â gwasanaeth penodol a ddarparwn, soniwch am ba un, er enghraifft, ymateb brys 999, neu gludiant i apwyntiadau, neu gysylltu â GIG 111 Cymru.

Nid yw'r adran hon yn briodol os hoffech fynegi pryder/cwyn am y gwasanaeth. Gweler ein hadran Gweithio i Wella am ragor o wybodaeth.

Os ydych wedi teithio'n ddiweddar gyda'n Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng ac yr hoffech roi adborth i ni ar eich profiad, gweler ein hadran NEPTS Dywedwch Wrthym Sut Gwnaethom Ni.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn croesawu canmoliaeth o brofiadau diweddar, gan eu bod yn cynnig y cyfle i ni ddysgu a rhannu enghreifftiau o arfer da, gofal cleifion eithriadol a straeon newyddion da. Os hoffech ganmol gwasanaeth, aelod o staff neu dîm gallwch roi gwybod i ni drwy’r ffyrdd canlynol:

 • Ffôn: 01792 311 773
 • E-bost: PECI.team@wales.nhs.uk
 • Gwyneb i wyneb
 • Ysgrifennwch at:
  Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  1 Parc Matrics
  Parc Menter Abertawe
  SA6 8RE

Ymdrinnir â chanmoliaeth gan ein tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned (PECI). I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y maent yn ei wneud, cliciwch yma .