Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, ac mae’n adlewyrchu symudiad polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant o gyfrinachedd i ddiwylliant o fod yn agored ac yn atebol.

Mae’r ddeddfwriaeth FOIA yn rhoi’r hawl i chi, y cyhoedd, yr hawl mynediad cyffredinol i wybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus megis Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth cliciwch yma .