Neidio i'r prif gynnwy

Cymerwch Ran

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn gwerthfawrogi barn cleifion a'r cyhoedd a hoffai i bobl gymryd rhan ym mhob agwedd ar y gwasanaeth.

Gall hyn gynnwys:

  • gwneud penderfyniadau am eich gofal a’ch triniaeth eich hun,
  • rhoi adborth ar y gwasanaethau a gewch
  • dylanwadu ar gynlluniau’r dyfodol.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi roi adborth i ni, rhannu eich barn a chymryd rhan.

Rhoi Adborth

Rhoi adborth, neu wneud awgrym, am unrhyw un o’n gwasanaethau, gan gynnwys Gwasanaethau Meddygol Brys, Gwasanaethau Cludo Cleifion Di-argyfwng a GIG 111 Cymru.

Ewch i'n tudalen Dweud Eich Dweud .

Cwblhewch Arolwg

Rhannwch eich profiad o ddefnyddio ein gwasanaethau trwy gwblhau arolwg byr.

Ewch i'n tudalen Rhowch Eich Barn i Ni .

Rydyn ni'n defnyddio'ch straeon a'ch profiad i ddeall sut deimlad yw bod yn ddefnyddiwr ein gwasanaethau.

Ymunwch â Rhwydwaith Pobl a Chymunedau

Mae Rhwydwaith Pobl a Chymunedau yn grŵp o bobl sydd â nod cyffredin: helpu i ddatblygu a gwella gwasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae aelodau’r Rhwydwaith yn gleifion, yn ofalwyr, yn ddefnyddwyr gwasanaeth, ac yn bobl o Gymru sydd ag ystod eang o leisiau, syniadau a phrofiadau.

Fel aelod o’r Rhwydwaith, gallwch gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau:

  • Mynychu digwyddiadau: Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud.
  • Mynychu cyfarfodydd: Cymryd rhan mewn trafodaethau.
  • Straeon Cleifion: Rhannwch eich profiadau gyda ni.
  • Panel Darllenwyr: Adolygu dogfennau, taflenni a phosteri newydd i wneud yn siŵr eu bod wedi'u dylunio'n dda ac yn hawdd eu darllen.
  • Siopwr Cudd: Gweithredu fel defnyddiwr gwasanaeth i adolygu ein gwasanaethau a gwneud yn siŵr eu bod o safon uchel.
  • Cyflwyniad a Diwrnodau Croeso: Cael gwell dealltwriaeth o sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio a'i weledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Ymunwch â'r Rhwydwaith, neu darganfyddwch fwy, ar ein tudalen Rhwydwaith Pobl a Chymunedau .

Gweithio i Ni

Dysgwch fwy am weithio gyda ni a dewch o hyd i'ch gyrfa newydd

Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned

Mae'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned yn cynnwys pobl…

Dod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned Pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol,…

Dod yn Yrrwr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol

Beth yw Gyrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol? Mae'r Gwasanaeth Ceir…

Ymatebwyr Lles Cymunedol

Mae gwirfoddolwyr Ymatebwyr Lles Cymunedol (CWR) wediu hyfforddi au…

Gyda Ni, Nid Yn Ein Herbyn

Mae gweithwyr brys yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd eu trin â…

Dweud Eich Dweud

Mae eich adborth yn bwysig, bydd yn ein helpu i sicrhau ein bod yn…

Plant a Phobl Ifanc

Fel Ymddiriedolaeth ambiwlans, rydym yn hyrwyddo ac yn cynnal…

Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Pleidleisio Gwobrau WAST Bob gaeaf rydym yn cynnal Gwobrau WAST lle…

Byddwch Ein Goreu

I gyrraedd yno, mae angen i ni i gyd fod EIN GORAU Rydym yn falch o…

Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor

PONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor) Mae…