Neidio i'r prif gynnwy

Cymerwch Ran

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn gwerthfawrogi barn cleifion a'r cyhoedd a hoffai i bobl gymryd rhan ym mhob agwedd ar y gwasanaeth.

Gall hyn gynnwys:

  • gwneud penderfyniadau am eich gofal a’ch triniaeth eich hun,
  • rhoi adborth ar y gwasanaethau a gewch
  • dylanwadu ar gynlluniau’r dyfodol.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi roi adborth i ni, rhannu eich barn a chymryd rhan.

Rhoi Adborth

Rhoi adborth, neu wneud awgrym, am unrhyw un o’n gwasanaethau, gan gynnwys Gwasanaethau Meddygol Brys, Gwasanaethau Cludo Cleifion Di-argyfwng a GIG 111 Cymru.

Ewch i'n tudalen Dweud Eich Dweud .

Cwblhewch Arolwg

Rhannwch eich profiad o ddefnyddio ein gwasanaethau trwy gwblhau arolwg byr.

Ewch i'n tudalen Rhowch Eich Barn i Ni .

Rydyn ni'n defnyddio'ch straeon a'ch profiad i ddeall sut deimlad yw bod yn ddefnyddiwr ein gwasanaethau.

Ymunwch â Rhwydwaith Pobl a Chymunedau

Mae Rhwydwaith Pobl a Chymunedau yn grŵp o bobl sydd â nod cyffredin: helpu i ddatblygu a gwella gwasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae aelodau’r Rhwydwaith yn gleifion, yn ofalwyr, yn ddefnyddwyr gwasanaeth, ac yn bobl o Gymru sydd ag ystod eang o leisiau, syniadau a phrofiadau.

Fel aelod o’r Rhwydwaith, gallwch gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau:

  • Mynychu digwyddiadau: Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud.
  • Mynychu cyfarfodydd: Cymryd rhan mewn trafodaethau.
  • Straeon Cleifion: Rhannwch eich profiadau gyda ni.
  • Panel Darllenwyr: Adolygu dogfennau, taflenni a phosteri newydd i wneud yn siŵr eu bod wedi'u dylunio'n dda ac yn hawdd eu darllen.
  • Siopwr Cudd: Gweithredu fel defnyddiwr gwasanaeth i adolygu ein gwasanaethau a gwneud yn siŵr eu bod o safon uchel.
  • Cyflwyniad a Diwrnodau Croeso: Cael gwell dealltwriaeth o sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio a'i weledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Ymunwch â'r Rhwydwaith, neu darganfyddwch fwy, ar ein tudalen Rhwydwaith Pobl a Chymunedau .

Gweithio i Ni

Dysgwch fwy am weithio gyda ni a dewch o hyd i'ch gyrfa newydd

Gyda Ni, Nid Yn Ein Herbyn

Mae gweithwyr brys yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd eu trin â…

Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned

Mae'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned yn cynnwys pobl…

Dod yn Yrrwr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol

Beth yw Gyrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol? Mae'r Gwasanaeth Ceir…

Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned

Pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol, mae pob eiliad yn cyfrif…

Ailgychwyn Calon

Achub Bywyd: Dysgwch CPR Bob mis Hydref, i nodi Diwrnod Ailgychwyn…

Dweud Eich Dweud

Mae eich adborth yn bwysig, bydd yn ein helpu i sicrhau ein bod yn…

Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Pleidleisio Gwobrau WAST Bob gaeaf rydym yn cynnal Gwobrau WAST lle…

Byddwch Ein Goreu

I gyrraedd yno, mae angen i ni i gyd fod EIN GORAU Rydym yn falch o…

Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor

PONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor) Mae…