Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith Pobl a Chymunedau

Mae eich llais yn bwysig!

Allwch chi ein helpu ni i wella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu?

Mae Rhwydwaith Pobl a Chymunedau yn grŵp o bobl sydd â nod cyffredin: helpu i ddatblygu a gwella'r gwasanaethau a ddarperir gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).

Mae aelodau'r rhwydwaith yn cynnwys cleifion, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a pherthnasau, rhanddeiliaid ehangach WAST a phobl Cymru.

Gall aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau:

  • Mynychu digwyddiadau: Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud.

  • Mynychu cyfarfodydd: Cymryd rhan mewn trafodaethau.

  • Straeon Cleifion: Rhannwch eich profiadau gyda ni.

  • Panel Darllenwyr: Adolygu dogfennau, taflenni a phosteri newydd i wneud yn siŵr eu bod wedi'u dylunio'n dda ac yn hawdd eu darllen.

  • Siopwr Cudd: Gweithredu fel defnyddiwr gwasanaeth i adolygu ein gwasanaethau a gwneud yn siŵr eu bod o safon uchel.

  • Cyflwyniad a Diwrnodau Croeso: Cael gwell dealltwriaeth o sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio a'i weledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Ymunwch â'r Rhwydwaith

I ymuno â'r Rhwydwaith, neu i gael gwybod mwy, cysylltwch â'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned.

Ffoniwch: 0300 123 9207
E-bost: peci.team@wales.nhs.uk

Neu llenwi'r ffurflen hon: