Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Pleidleisio Gwobrau WAST

Bob gaeaf rydym yn cynnal Gwobrau WAST lle gall staff a gwirfoddolwyr o bob rhan o’r sefydliad gael eu henwebu mewn mwy na dwsin o gategorïau, gan gynnwys Tîm y Flwyddyn, Gwrandäwr Gwych ac Ysbrydoli Eraill.

Yn ogystal, gallwch bleidleisio dros ba aelod o'r cyhoedd sy'n haeddu Gwobr Cydnabyddiaeth Gyhoeddus yr Ymddiriedolaeth. Wedi'i gynllunio i ddathlu'r rhai sy'n mynd gam ymhellach a thu hwnt i helpu pobl yn eu cymuned.

Os hoffech fwrw eich pleidlais yna cliciwch ar y ddolen isod i gyflwyno enwebiad. Y dyddiad cau yw 13 Hydref 2022.

Unwaith y bydd y ceisiadau wedi cau, bydd staff a'r cyhoedd yn gallu dylanwadu ar yr enillwyr trwy fwrw pleidlais ar-lein a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yng Ngwobrau rhithwir WAST ym mis Tachwedd.

Defnyddiwch yr hashnod #WASTAwards22 i ddilyn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.