Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau Cyfreithwyr

Gall claf awdurdodi ei Gyfreithiwr i wneud cais am y wybodaeth sydd gennym sy’n cael ei drin fel pe bai wedi’i gwneud gan y claf ei hun – mae’r Cyfreithwyr i bob pwrpas yn gweithredu ar ran y claf.

Wrth wneud cais am gofnodion meddygol claf, dylai’r Cyfreithiwr ddarparu’r canlynol:

  • Ffurf ysgrifenedig o awdurdod wedi'i lofnodi gan y cleient.
  • Enw'r claf, amser a dyddiad y digwyddiad, union leoliad, yr ysbyty a gludwyd iddo. Sylwch fod y Tîm Gwasanaethau Cofnodion ac Archifau bellach yn gweithio o gartref. O ganlyniad efallai y bydd oedi pe baech yn anfon eich cais drwy'r Post Brenhinol. Gallwn eich sicrhau y bydd pob cais yn cael ei reoli hyd eithaf ein gallu o fewn yr amseroedd ymateb arferol o 30 diwrnod calendr o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU.

Dylid gwneud pob cais drwy e-bost i amb.records@wales.nhs.uk neu cysylltwch â'r Tîm ar 0300 123 2310. Bydd yr holl gofnodion yn cael eu hanfon trwy e-bost diogel.