Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Mae'r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng wedi galluogi ein systemau TGCh i ganiatáu i Weithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd gael mynediad i'n harchebion ar-lein.

Mae hyn yn galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol i drefnu bod cleifion yn barod ar ôl eu hapwyntiadau ysbyty a dechrau cais archebu newydd ar gyfer cludiant cleifion.

Rydym wedi datblygu'r daflen arweiniad hon i helpu a Throsolwg Set Sgiliau NEPTS a'r Categorďau a Disgrifiadau Symudedd Cleifion .

Os hoffech wneud cais am fynediad, gofynnwn i chi gysylltu â Wendy Griffiths yn amb_online_booking_requests@wales.nhs.uk gyda'r wybodaeth ganlynol;

  • Beth hoffech chi i'ch enw defnyddiwr fod;
  • Ym mha safle ysbyty rydych chi;
  • Pa lefel o fynediad sydd ei angen arnoch