Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau'r Ambiwlans Cymru

Dros y ddau ddegawd diwethaf, rydym wedi datblygu i fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf datblygedig yn glinigol yn y byd, gyda ffocws ar ddarparu gofal a gwasanaeth o ansawdd uchel i'n holl gleifion.

Rydym ar flaen y gad o ran arloesi mewn gofal clinigol heb ei gynllunio. Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeirio i filoedd o gleifion y flwyddyn at y gwasanaethau cywir trwy ein gwasanaethau “clywed a thrin”. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth Galw Iechyd Cymru neu 111 a'n Desg Glinigol. Rydym yn mynd â channoedd o filoedd o gleifion i fan gofal, neu gartref, bob blwyddyn trwy ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS).

Mae ein trinwyr galwadau a staff canolfan gyswllt glinigol yn delio â mwy na hanner miliwn o alwadau bob blwyddyn, 24/7 a 365 diwrnod y flwyddyn. Ac rydym ar y rheng flaen o ran darparu gwasanaethau, gan wneud yn siŵr bod cleifion yn cael y cyngor a'r cymorth cywir.

Galwadau 999 ac Ambiwlansys Brys

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymateb i fwy na 1800 o alwadau…

Gwasanaethau Meddygol Brys

Pa rolau gweithredol sydd ar gael o fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru?…

Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS)

Gwiriwch eich cymhwyster

GIG 111 Cymru

https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy&term=A