Neidio i'r prif gynnwy

Tîm dementia Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn mynychu cynhadledd fyd-eang

MAE tîm dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi mynychu cynhadledd ryngwladol yng Ngwlad Pwyl.

Mae Alison Johnstone, Rheolwr Rhaglen yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Dementia lleoli yng Sir Gaerfyrddin, a Chella Rowles, Cydlynydd Dementia, lleoli yng Nghaerdydd, wedi dychwelyd yn ddiweddar o 36ed Cynhadledd Fyd-eang Clefyd Alzheimer Rhyngwladol.

Daeth y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Krakow, ag arbenigwyr o bob rhan o’r byd ynghyd i rannu gwybodaeth am gyflawniadau, arloesiadau ac arfer gorau mewn ymchwil, gofal a pholisi dementia, tra’n parhau i fynd i’r afael â’r canfyddiadau ynghylch dementia a’u herio.

Fel yr unig wasanaeth ambiwlans i fynychu'n gorfforol, gwahoddwyd y ddwy i rannu gwaith yr Ymddiriedolaeth ar greu amgylcheddau sy’n deall dementia a'r defnydd o therapi hel atgofion i gefnogi’r bobl sy'n byw gyda dementia wrth ddefnyddio ei gwasanaethau.

Dywedodd Alison: “Roedd yn bleser cynrychioli’r Ymddiriedolaeth yn y gynhadledd ryngwladol hiraf ar ddementia, sy’n denu cynrychiolwyr o bedwar ban byd.

“Roedd yn gyfle gwych i rannu rhywfaint o’n gwaith gwella, sydd wedi cynnwys cyflwyno lloriau, bleindiau a chynlluniau lliw sy’n deall dementia i’n fflyd di-frys, tra hefyd yn dathlu’r cyflawniadau rydym wedi’u gwneud yng Nghymru a thu hwnt. ”

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael ei gydnabod fel Sefydliad sy’n Deall Dementia gan Gymdeithas Alzheimer ac yn 2023 dyfarnwyd Gwobr Arwr Dementia am Ragoriaeth Broffesiynol iddo.

Dywedodd Chella: “Roedd mynychu fy nghynhadledd ryngwladol gyntaf ar ddementia yn bersonol yn brofiad gwych.

“Cawsom lawer o sgyrsiau ffrwythlon gyda gwahanol sefydliadau o wahanol wledydd am ein gwaith, gan gynnwys trafodaethau manwl gyda rhai o’r Alban ac Awstralia.

“Rydym yn cymryd camau breision ym maes dementia'r Ymddiriedolaeth.

“Roedd arddangos gwaith yr Ymddiriedolaeth, megis ein cynnig presennol o therapi hel atgofion i helpu’r bobl sy’n byw gyda dementia i deimlo llai o straen a gorbryder wrth ddefnyddio ein gwasanaethau, a dysgu am gymaint o brosiectau gwych sy’n digwydd ar draws y byd i helpu i wella bywydau’r rhai sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn ysbrydoledig.”

Nodiadau gan y golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at yr Arbenigwr Cyfathrebu Beth.Eales@wales.nhs.uk