Neidio i'r prif gynnwy

Mynychu Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Canllawiau i aelodau'r cyhoedd arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd yn gyhoeddus

Mae ein cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus yn parhau i gael eu cynnal fwy neu lai yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol i leihau rhyngweithio cymdeithasol a throsglwyddo firws Covid-19. Bydd hyn yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan y Bwrdd o ystyried ei ymrwymiad i gynnal ei fusnes yn agored ac yn dryloyw, a chyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny bydd yn dechrau cyfarfod eto’n bersonol.

Rydym hefyd yn archwilio’r posibilrwydd o opsiwn “hybrid” a allai ganiatáu i aelodau fynychu cyfarfod Bwrdd yn bersonol yn rhithwir, er mai megis dechrau datblygu y mae hwn.

Sut i fynychu

Ar hyn o bryd, gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn arsylwi ar y Bwrdd cyhoeddus ymuno trwy ein tudalen Facebook WAST lle mae'r cyfarfodydd yn cael eu ffrydio'n fyw.

Mae'r cyfarfodydd hefyd ar gael ar ein sianel YouTube i'w gweld wedyn.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn galluogi aelodau’r cyhoedd i arsylwi’r trafodion a thrafodaethau’r Bwrdd, ond mae’n bwysig pwysleisio mai cyfarfodydd cyhoeddus yw’r rhain ac nad ydynt yn gyfarfodydd cyhoeddus. Mae hyn yn golygu na fydd pobl sy'n ymuno i arsylwi'r cyfarfod yn gallu cymryd rhan. Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd, a chroesawn eich barn yn y digwyddiadau hynny, sy’n cael cyhoeddusrwydd trwy ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Sut i gyflwyno cwestiynau i'r Bwrdd

Er mwyn rheoli cyfarfodydd yn effeithiol, ni fyddwn yn gallu cymryd cwestiynau gan y cyhoedd yn ystod y cyfarfod. Fodd bynnag, os oes gennych gwestiwn yr hoffech i’r Bwrdd ei ateb yn ei gyfarfod nesaf, anfonwch hwnnw at AMB_AskUs@wales.nhs.uk 48 awr ynghynt a byddwn yn ymdrechu i’w ateb yn ystod y cyfarfod mewn slot a neilltuwyd ar gyfer y cyfnod blaenorol. cwestiynau a gyflwynwyd.

Gallwch weld amserlen ac agenda'r cyfarfod yma .

Mae dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd am eleni (22/23) fel a ganlyn:-

24 Mawrth 26 Mai 28 Gorffennaf 29 Medi 24 Tachwedd 26 Ionawr 30 Mawrth