Neidio i'r prif gynnwy

Technegydd Meddygol Brys yn ennill gwobr fawreddog

Mae gweithiwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ennill gwobr chwenychedig.

Mae Petra Gross, Technegydd Meddygol Brys (EMT) ym Machynlleth, wedi ennill Gwobr Prentisiaeth Uwch y Flwyddyn 2021 gan Academi Sgiliau Cymru.

Ymunodd y ddynes 51 oed â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2018, gan ddechrau ei thaith yn y Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS).

Yn 2021, gyda chymorth partneriaeth yr Ymddiriedolaeth ag Academi Sgiliau Cymru, cymhwysodd fel EMT.

Dywedodd Petra: “Mae addysg wedi bod yn eithaf brawychus, ond roeddwn yn awyddus i gael lle ar y cwrs EMT gan fy mod eisiau bod yn barafeddyg.

“Ar ôl sylweddoli nad oedd gen i’r sgiliau perthnasol i fod yn dechnegydd dan hyfforddiant, fe es i ar daith bedair wythnos wallgof iawn i ennill y fathemateg angenrheidiol, gan fod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn agosáu.

“Mae’n lwcus bod fy ngŵr yn dda mewn mathemateg, oherwydd, ynghyd â thiwtor roeddwn i’n gallu pasio.”

Yna ymunodd Petra â rhaglen Ymarferydd Ambiwlans Cyswllt Prentisiaeth Uwch Lefel 4 ym mis Ebrill 2020, gan nodi dechrau ei thaith EMT.

Parhaodd: “Ceisiais gymorth gan fy nghydweithwyr, treuliais amser ychwanegol mewn gorsafoedd ambiwlans a threuliais oriau lawer yn astudio i sicrhau fy mod wedi ennill y cymwysterau EMT.

“Roeddwn i mor falch pan wnes i gymhwyso ym mis Mehefin 2021 ac mae’r wobr hon wedi gwneud y daith hyd yn oed yn fwy arbennig.”

Ers yr enwebiad hwn, mae Petra hefyd wedi llwyddo i sicrhau lle ar gwrs trosi parafeddygon eleni.

Dywedodd “Rwyf wedi gweld bod symud ymlaen drwy'r gwasanaeth, o gynorthwyydd gofal ambiwlans i gynorthwyydd gofal brys ac yn awr i EMT yn fuddiol iawn.

“Mae'n rhoi trosolwg da iawn i chi o'r gwasanaeth ac mae wir yn helpu i feithrin sgiliau clinigol cleifion a gobeithio y gallaf gymhwyso fel parafeddyg yn fuan.

“I unrhyw un sy’n ystyried ymuno â’r gwasanaeth neu symud drwyddo, byddwn yn dweud rhoi eich hun allan yna a rhoi cynnig arni.”

Mae Petra hefyd yn rhan o Wasanaeth Gwirfoddoli Dymuniad yr Ymddiriedolaeth, gan weithio ochr yn ochr â Gofal Lliniarol Cymru , sy’n galluogi pobl sy’n agos at ddiwedd eu hoes i gael

siwrnai ystyrlon, ac aelod o Grŵp Dysgu a Datblygu'r Ymddiriedolaeth, sy'n cefnogi staff ag anableddau dysgu.

Dywedodd Claire Hurford, Cydlynydd Prentisiaethau Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a enwebodd Petra ar gyfer y wobr: “Mae moeseg gwaith, personoliaeth, proffesiynoldeb ac ymroddiad Petra yn eithriadol.

“Roedd yn bleser pur enwebu Petra ar gyfer y wobr hon, ac mae ei gweld yn ennill yn wych.

“Mae hi’n rhan annatod o WAST, yn chwaraewr tîm y gellir ei ddarganfod yn aml yn cynorthwyo eraill.

“Rwy’n gyffrous iawn i weld ei bod yn parhau â’i haddysg drwy’r gwasanaeth a ddim yn amau y bydd yn dod yn barafeddyg.”

Cynhaliwyd y seremoni ddoe (15 Tachwedd) yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot, lle dathlwyd dysgwyr, darparwyr a mentrau rhagorol mewn dysgu seiliedig ar waith ar draws Partneriaeth Academi Sgiliau Cymru yn ystod 2020/21 a 2021/22.

Nodiadau y Golygydd

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Swyddog Cyfathrebu Beth Eales ar 07870 383209 neu e- bostiwch Beth.Eales@wales.nhs.uk

Dechreuodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, mewn partneriaeth ag Academi Sgiliau Cymru, ei raglen Prentisiaeth Uwch ym mis Ebrill 2020.
Mae hyn yn cynnwys nifer o gymwysterau sy'n benodol i'r gwasanaeth ambiwlans, gan gynnwys Tystysgrif Lefel 3 mewn Gyrru Ymateb Brys a Diploma Lefel 4 mewn Ymarferydd Ambiwlans Cyswllt ac fe'i hategir gan Lefel 2 Sgiliau Hanfodol.
Mae'r rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i bobl yr Ymddiriedolaeth ar gyfer eu rôl Gwasanaethau Meddygol Brys hanfodol.